Zřízení virtuálního trvalého pobytu (bydliště)


Kontaktujte nás

Zřízení virtuálního trvalého pobytu
Cena je 590,-Kč měsíčně bez DPH.

Podmínkou zřízení trvalého bydliště je platba alespoň na 1 rok dopředu.

Pro občany České republiky i cizince poskytujeme možnost zřízení trvalého pobytu v našich nemovitostostech. Nabízíme důvěryhodnou adresu pro Vaše trvalé bydliště včetně přebírání pošty.

Poskytované služby

  • Zřízení trvalého pobytu
  • Zřízení poštovní adresy
  • Příjem pošty a zásilek
  • Zasílání informací o došlé poště
  • Ukládání a skenování došlé pošty

Změnu trvalého pobytu je třeba dle zákona nahlásit do 15 dnů příslušnému městskému obvodu, kde na základě souhlasu a daného formuláře změnu provedou a vystaví nový občanský průkaz. Tyto změny je pak důležité provést i u dalších úřadů.